Haza > hírek > Tartalom

Huminsav alkalmazás a termelésben

Jun 06, 2017

A huminsavat gyakran csak a talaj szerves anyagának fő alkotóelemeként használják a gyümölcstermesztésben, és a legtöbb gyümölcstermelőnek nincs elegendő ismerete és kutatása a természete, funkciója és alkalmazása szempontjából. Humuszsav A hazai és külföldi Humic Acid Industry egyesületének kutatási eredményei szerint, a gyümölcstermeléssel és a gyümölcsfák termékenységével kombinálva a huminsav alkalmazása a gyümölcstermesztésben a következőképpen foglalható össze:

Huminsav (huminsav, rövidítve ha), Humic Acid, amely általában olyan vegyületek csoportját jelenti, amelyek aromás szerkezetet tartalmaznak, ami hasonló természetű amorf savas anyaghoz. A huminsav dinamikus, növényi maradékok (főleg növényi maradványok) a mikrobiális és geokémiai bomláson keresztül, valamint a természetes szerves makromolekula polimerek, elsősorban a szén, a hidrogén, az oxigén, a nitrogén, a foszfor, a kén és más elemek szintjének szintézise mellett. kis mennyiségű kalcium, magnézium, vas, szilícium és más elemek. A molekulaszerkezet nagyon bonyolult, főkomponensként aromás magokkal, számos funkciós csoporttal, főként hidroxil, fenolos hidroxil, kinon, alkohol hidroxil, nem-kinon-szénalapú, metoxi stb. huminsavak és fulvosav is szerepel.

A huminsav barna és fekete laza porszerű anyag, a Humic Acid könnyen oldható erős lúgos és etil-két amin nitrogéntartalmú poláros szerves oldószerekben. A Fulvic sav vízben és szerves oldószerekben, például lúgos, savas oldatban és etanolban feloldódhat. A huminsav a kolloidkémia, a felületi aktivitás, a gyenge savasság és a savas funkciós csoportok, az ioncsere, a komplex kelát, a redox, a huminsav kémiai stabilitása, a fotodegradáció, a kémiai módosítás és a biológiai aktivitás jellemzői.


A humusz anyagokat széles körben használják a talajban, szénben, vízben és más természetes környezetben. A természetes huminsav talaj huminsavra, huminsavra, huminsavra és így tovább létezhet. Mivel a huminsav különleges szerepet játszik, egyedülálló szerepet játszik a homokkontrollban, a talajjavításban, a városi szennyvízkezelésben, az ökológiai mezőgazdaság építésében, a zöld mezőgazdasági termékek előállításában, az orvostudományban és az egészségügyi termékek fejlesztésében. Humuszsav A humuszos anyagok fő áramlata a környezetben védőhatást gyakorol a biológiai és az emberi egészségre, de bizonyos toxicitási és patogén tényezők is vannak, és racionálisan kell alkalmazni. Jelenleg a gyümölcstermesztés legfontosabb termékei műtrágyák, peszticidek, vízelnyelő anyagok és így tovább.

A humuszos peszticid peszticid a közvélemény középpontjává vált a gyümölcsbiztonságra és a környezetbiztonságra nézve, ezért sürgősen zöld növényvédő szereket kell kifejleszteni a nagy hatásfokú, alacsony toxikussággal, a gyümölcsfák biztonságával és gazdaságával szemben. A huminsav peszticid egy huminsavból és peszticidből álló peszticidkomplex, amely huminsav és peszticidek kettős jellemzőivel rendelkezik, és egyfajta új zöld gyümölcsfa peszticidje. A huminsav vegyületek olyan anyag, amelynek nagy belső felülete és erős adszorpció. A kémiai peszticidek a lassú felszabadulás és a szinergizmus funkciói, csökkentik a toxicitást, stabilizálják az adszorpciót és csökkentik a dózist.


Huminsav víz A huminsav alapvető nyersanyaga a tartósítószer. A graft kopolimerizációval kifejlesztett huminsav-víz visszatartó ágens a napi, normál sóoldatban többszörösére és 120-szorosa volt, mint a tiszta és normál sóoldatban, és nyilvánvaló hatása volt az aszályrezisztens és a vízfelhasználás növelésének.